Aktivity, které již proběhly

Termín Klíčová aktivita Název akce Pořadatel
13.12.2021
16:30-18:30
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče
Společné vzdělávací setkání rodičů - ON-LINE
Program setkání:
Podmínky předškolního vzdělávání. Životospráva, psychosociální podmínky, organizace, spoluúčast rodičů. & Proč dávat mé dítě do školky?
Lektor. Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
6.12.2021
16:30-18:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ - ON-LINE
Program setkání:
Pedagogická diagnostika z pozice učitele v MŠ
Lektor: Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
2.12.2021
16:30-18:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ
Program setkání:
Komunikace s rodiči
Lektor: Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D.
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
1.12.2021
16:30-18:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – II. stupeň
Program setkání:
Práce, postavení a podpora asistentů pedagoga
Lektor: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
16.11.2021
15:30-17:30
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče
Společné vzdělávací setkání rodičů - ON-LINE
Program setkání:
Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika. Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět.
s podtitulem
Přímý vliv úrovně dětské řeči na jeho psychiku v souvislosti s vnímáním vlastního těla a okolí
(aneb Jak mohu jako rodič pomoci dítěti k úspěšnému startu)
Lektor. Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
16.11.2021
8:30-15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – I. stupeň - ON-LINE
Program setkání:
Specifické poruchy učení v kostce (aneb jak porozumět dítěti s SPU)
Lektor: Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
9.11.2021
9:00-12:15
Klíčová aktivita 7:
Spolupráce MŠ s dalšími institucemi
Setkání aktérů předškolního vzdělávání
ON-LINE
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
13.10.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – I. stupeň
Program setkání:
Práce, postavení a podpora asistentů pedagoga
Lektor: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
12.10.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Tomáš Velzel
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
11.10.2021
14:00-18:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – I. stupeň- ON-LINE
Program setkání:
Podpůrná opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - praktický průvodce (aneb jak porozumět, číst a vyhodnotit závěry zpráv z PPP)
Lektor: Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
29.9.2021
13:00-14:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – I. stupeň
Program setkání:
Práce, postavení a podpora asistentů pedagoga
Lektor: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., doc. Mgr. Michal Růžička, Ph.D.
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
16.9.2021
9:00-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Moravský Beroun
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
15.9.2021
9:00-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
14.9.2021
9:00-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
13.9.2021
13:00-17:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Setkání pedagogů věnující se kariérovému poradenství s klíčovými aktéry v území
Hanácká restaurace Expedice, Potoční 13, Šternberk
Program setkání:
- kariérové poradenství ve škole
- techniky práce s mládeží
- Metodická práce v oblasti kariérového poradenství
- sebeprezentace na trhu práce
- sdílení zkušeností a diskuze
Lektor: Mgr. Dorota Madziová, držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2020
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
13.9.2021
12:00-13:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné setkání rodin
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, řešení problémů.
Lektor: Ing. Helena Trčková, Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
13.9.2021
8:00-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Olomoucká 76, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
9.9.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné setkání rodin
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, řešení problémů.
Lektor: Ing. Helena Trčková, Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
8.9.2021
14:30-16:30
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné setkání rodin
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, řešení problémů.
Lektor: Ing. Helena Trčková, Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
7.9.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné setkání rodin
Program setkání:
Vzájemná diskuze o možnostech ve vzdělávání dětí, řešení problémů.
Lektor: Ing. Helena Trčková, Mgr. Markéta Špundová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
17.8.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Tomáš Velzel
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
16.8.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Tomáš Velzel
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
6.8.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Tomáš Velzel
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
22.7.2021
15:00-17:00
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Mgr. Anita Amiridu
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
8.7.2021
15:30-17:30
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Mgr. Anita Amiridu
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
23.6.2021
8:15-12:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Olomoucká 76, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
22.6.2021
16:30-18:30
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče
Společné vzdělávací setkání rodičů - ON-LINE
Program setkání:
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami aneb Respektující přístup k dítěti
Lektor. Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
18.6.2021
8:15-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Moravský Beroun, Opavská 128
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
17.6.2021
8:15-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
16.6.2021
10:00-11:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – II. stupeň
Program setkání:
Práce, postavení a podpora asistentů pedagoga
Lektor: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
16.6.2021
8:15-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
15.6.2021
8:15-14:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Den kariérového poradenství s účastní rodičů a pozitivních vzorů, ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk
Program akce:
Představení aktivit směřujících k vhodné volbě povolání a ke vstupu na trh práce, motivace žáků a rodičů k setrvání v pracovní aktivitě.
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
10.6.2021
16:30-18:30
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče
Společné vzdělávací setkání rodičů - ON-LINE
Program setkání:
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami aneb Respektující přístup k dítěti
Lektor. Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
10.6.2021
13:00-16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ - I. stupeň – ON-LINE
Program setkání:
Dítě s poruchou attachmentu ve školním prostředí a nastavení komunikace se školou
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
8.6.2021
15:30-17:30
Klíčová aktivita 3:
Aktivní vyhledávání a oslovování rodin
Společné vzdělávací setkání rodičů
Program setkání:
Jak připravit dítě do Mateřské školy.
Lektor: Mgr. Anita Amiridu
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
18.5.2021
13:00-16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ - I. stupeň – ON-LINE
Program setkání:
Dítě s poruchou attachmentu ve školním prostředí a nastavení komunikace se školou
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE  
MAS Šternbersko o.p.s.
12.5.2021
13:00-16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků MŠ – ON-LINE
Program setkání:
Dítě s poruchou attachmentu ve školním prostředí a nastavení komunikace s MŠ
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE   
MAS Šternbersko o.p.s.
5.5.2021
14:30-16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků ZŠ – II. stupeň
Program setkání:
Práce, postavení a podpora asistentů pedagoga
Lektor: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
28.4.2021
15:00-16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ - II. stupeň – ON-LINE
Program setkání:
Zařazování seberegulačních dovedností do výuky
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
28.4.2021
14:00-15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ - II. stupeň – ON-LINE
Program setkání:
Obecné zásady přístupu k dítěti s projevy náročného chování
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
21.4.2021
9:00-15:00
Klíčová aktivita 7:
Spolupráce MŠ s dalšími institucemi
Setkání aktérů předškolního vzdělávání
ON-LINE
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
13.4.2021
13:00-17:00
Klíčová aktivita 10:
Kariérové poradenství
Seminář pro pedagogy v oblasti kariérového poradenství pro ZŠ
Základní škola Svatoplukova, Svatoplukova 7, 785 01 Šternberk
Program:
- Kariérové poradenství ve škole.
- Sebepoznání - trh práce - sebeprezentace (témata, metody a techniky práce se žáky).
- Spolupráce s rodiči.
- Zdroje informací pro kariérové poradenství.
- Sdílení.
Akce je určena pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ, kteří získají osvědčení o absolvování kurzu.
Lektor: Mgr. Petra Šnepfenbergovákariérová poradkyně, držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018
MAS Šternbersko o.p.s.
30.3.2021
17:00-18:30
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče
Společné vzdělávací setkání rodičů - ON-LINE
Program setkání:
Podmínky předškolního vzdělávání: Životospráva, psychosociální podmínky, organizace, spoluúčast rodičů & Proč dávat mé dítě do školky?
Lektor. Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
24.3.2021
15:00-16:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ - I. stupeň – ON-LINE
Program setkání:
Zařazování seberegulačních dovedností do výuky
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE 
MAS Šternbersko o.p.s.
24.3.2021
14:00-15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné vzdělávací setkání ředitelů a pedagogických pracovníků ZŠ - I. stupeň – ON-LINE
Program setkání:
Obecné zásady přístupu k dítěti s projevy náročného chování
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.
23.3.2021
13:00-15:00
Klíčová aktivita 4:
Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům
Společné školské setkání pedagogických pracovníků MŠ – ON-LINE
Program setkání:
Komunikace při přechodu dítěte na 1. stupeň ZŠ
Lektoři: Mgr. Alena Prusenovská, MPP (speciální pedagožka) a Mgr. Marie Šmídová (psycholožka)
Více ZDE   
MAS Šternbersko o.p.s.
3.3.2021
17:00-18:30
Klíčová aktivita 5:
Vzdělávací aktivity pro rodiče
Společné vzdělávací setkání rodičů - ON-LINE
Program setkání:
Podmínky předškolního vzdělávání: Životospráva, psychosociální podmínky, organizace, spoluúčast rodičů & Proč dávat mé dítě do školky?
Lektor. Mgr. Lenka Bínová
Více ZDE
MAS Šternbersko o.p.s.