Nové výzvy na podporu obnovy venkova vyhlášeny

14. 10. 2020

Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3 000 obyvatel Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3 000 obyvatel. Konec příjmu žádostí: 21. prosince 2020, do 12 hod. (nově pouze datovou schránkou!) Výše dotace je max. 80 % uznatelných nákladů Předpokládané zveřejnění výsledků: duben 2021 Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2022 Vyhlášeny jsou následující dotační...

Více

Omezení realizace Projektových dnů pro děti

11. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ   Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Usneseními Vlády České republiky č. 995 a 996 ze dne 8. října 2020 (viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M54CD a https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696), ve kterých se s účinností ode dne 9. října 2020 do dne 11. října 2020, resp. ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 zakazuje "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná,...

Více

Šternberské ÍČKO opět zvítězilo v soutěži o nejoblíbenější informační centrum

25. 9. 2020

Šternberské ÍČKO opět zvítězilo v soutěži o nejoblíbenější informační centrum S potěšením oznamujeme, že Informační centrum Šternberk obhájilo první místo v Olomouckém kraji v rámci 11. ročníku ankety Oblíbené turistické informační centrum roku 2020. Pořadateli ankety byli Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR) a KAM po Česku s.r.o.. Hlasování veřejnosti probíhalo od 21. června do 31. srpna 2020. Za Olomoucký kraj se soutěže zúčastnilo celkem 37 informačních center. Opakované vítězství v této anketě nás velmi těší a vynasnažíme, abychom i nadále zlepšovali kval...

Více

Je vyhlášena výzva z grantového programu Zelené oázy pro rok 2021

24. 9. 2020

Nadace Partnerství a společnost MOL každoročně vyhlašují výzvu na získání grantu na účely revitalizace školního parku, obnovu ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky. Cílem je vrátit přírodu do města. V rámci grantu lze získaz až 140 000 Kč na realizaci projektu. Žádosti se podávají do 31. října 2020. Na co všechno můžete žádat? zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin; zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.); dopravu sazenic a materiálu na místo realizace: je ...

Více