Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích v roce 2021


Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS byl od 11. 1. 2021 zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS Šternbersko prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí. Sběr žádostí bude ukončen v pondělí 25.1.2021 ve 12:00 hodin. Správní rada MAS následně posoudí a vybere ty žádosti, na kterých bude Strategii CLLD MAS možné nejlépe propagovat.

Upozorňujeme, že podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 1. 2. 2021 do 31.12.2021 v území MAS Šternbersko a každý žadatel může v jednom roce podat maximálně jednu žádost!

Bližší informace k pravidlům pro propagaci a potřebné formuláře naleznete na našich stránkách ZDE.

Kontaktní osobou pro podání žádostí je Mgr. Kateřina Černá, manažerka SCLLD, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz, tel. 604 460 490.