Nová výzva na přírodní zahrady ze Státního fondu ŽP


Dovolujeme si vás informovat o plánované výzvě na podporu úprav školních zahrad do podoby přírodního stylu. Cílem výzvy je zaměřit školní venkovní prostředí a výuku na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu.
Minimální výše dotace je 100 tisíc Kč, maximální 500 tisíc Kč. Celkově může dotace pokrýt až 85 % způsobilých výdajů na přebudování zahrady.
Termín vyhlášení příjmu žádostí je stanoven od 3.10.2022
Pro bližší informace a konzultace projektů neváhejte kontaktovat pracovníky MAS Šternbersko (L. Rotterovou rotterova@mas-sternbersko.cz / +420 728 696 278).
 
Shrnutí informací o výzvě zde.
Text výzvy a přílohy jsou ke stažení na webu SFŽP zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=109