Nové výzvy na podporu obnovy venkova vyhlášeny


Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3 000 obyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3 000 obyvatel.

 • Konec příjmu žádostí: 21. prosince 2020, do 12 hod. (nově pouze datovou schránkou!)
 • Výše dotace je max. 80 % uznatelných nákladů
 • Předpokládané zveřejnění výsledků: duben 2021
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2022

Vyhlášeny jsou následující dotační tituly:

 • A – Podpora obnovy místních komunikací
 • B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • C -Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • I - Podpora dostupnosti služeb
 • K -Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Více informací o podmínkách získání dotace zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.

V případě dotazů a žádosti o konzultaci k žádosti se obracejte na:

Mgr. Ondřeje Večeře, e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 777 977 070

Mgr. Lenku Rotterovou, e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 728 696 278