Místní akční skupina MAS Šternbersko nabízí možnost zapůjčení mobiliáře pro konání kulturních a společenských akcí.

Můžete si u nás zapůjčit například party stany, stoly a lavice, audio techniku a mnoho dalšího.

Kompletní výčet mobiliáře k zapůjčení naleznete v ceníku níže.

Rezervaci provádějte e-mailem: benesova@mas-sternbersko.cz, nebo na tel. čísle: +420 736 199 909 a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem plánované výpůjčky.

Ceník půjčovného pro rok 2022

Přehled pořizovacích cen vybavení

Smlouva o zápůjčce vybavení 

Předávací protokoly