Zápis dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, do mateřských a základních škol ve Šternberku / 
Зарахування дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, в дитячі садки та початкові школи в Штернберку
 
 
Zápis do MŠ / Зарахування до дитячих садків
 
14. 6. 2022 od 9:00 do 16:00 / 14. 6. 2022 з 9:00 до 16:00
 

Zápis proběhne v těchto mateřských školách: / Зарахування відбудеться в таких дитячих садках:

Mateřská škola, Světlov 21, Šternberk / Дитячий садок, вул. Світлова, 21, Штернберг
Mgr. Zuzana Vereskova
+420 730 197 488
skolka@mms-svetlov.cz
 
Mateřská škola, Nádražní 7, Šternberk / Дитячий садок, Вокзал 7, Штернберг
Mgr. Iva Kráčmarová
+420 603 455 763
materska.skola-stbk@volny.cz
 
Mateřská škola, Komenského 44, Šternberk / Дитячий садок, вул. Коменського, 44, Штернберг
Bc. Drahomíra Soldánová
+420 603 455 780
reditelstvi@skolkakomenskeho.cz
 
 
Zápis do ZŠ / Зарахування до початкової школи
 

16. 6. 2022 od 10:00 do 14:00 / 16. 6. 2022 з 10:00 до 14:00

Zápis proběhne v těchto základních školách: / Зарахування відбудеться в таких загальноосвітніх школах:

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk / Початкова школа доктора Грубного 2, Штернберг
Mgr. Lenka Hlaváčková
+420 585 094 030, +420 604 849 658
sekretariat@zshrubeho.cz
 
Základní škola, nám. Svobody 3, Šternberk / Початкова школа, нас. Свободи, 3, Штернберг
+420 585 080 070, +420 731 189 084
skola@zsns-stbk.cz

 

Formulář přihlášky a další požadované náležitosti zápisu dle konkrétních podmínek dané školy jsou vyvěšeny na webových stránkách škol, jsou také k dispozici v místě zápisu. /
Форма заявки та інші необхідні реквізити реєстрації відповідно до конкретних умови даної школи вивішені на сайті шкіл, вони також доступний за місцем реєстрації.
 
Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:
▪ povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
▪ povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016 / 
У 2022/2023 навчальному році застосовується:
▪ обов'язкове дошкільне навчання для дітей, народжених 1. 9. 2016 року до 31. 8. 2017
▪ обов'язкове навчання дітей, народжених від 1. 9. 2007 року до 31. 8. 2016

 

Zveřejněno na úřední desce Města Šternberk ZDE. / Опубліковано на офіційній дошці міста Штернберг ТУТ.