Prioritizace témat ze Strategického rámce MAP verze 9/2016

Strategický rámec MAP verze 4/2017 s vyznačenými změnami

Strategický rámec MAP verze 10/2017 s vyznačenými změnami