Na základě provedeného dotazníkového šetření mezi řediteli mateřských a základních škol a zvolených preferencí ve vzdělávání pedagogických pracovníků byl připraven přehled seminářů, které budou v rámci projektu realizovány. Semináře jsou určeny jak vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, dále pedagogickým pracovníkům, ale i členům minitýmů, Řídícího výboru a pracovníkům realizačního týmu.

Přihlášky můžete již nyní průběžně zasílat na mail machowska@mas-sternbersko.cz. Občerstvení na semináři je zajištěno. Seminář je ZDARMA.

Na základě Vašich přihlášek mohou být některé ze seminářů, o které bude velký zájem, realizovány vícekrát.  Každý seminář má kapacitu max. 30 míst.

V rámci aktivity Budování znalostních kapacit byly realizovány následující vzdělávací aktivity:

11. 12. 2017
Workshop - Budování místních partnerství pro rozvoj vzdělávání ​(lektoři Irena Smolová a Ondřej Večeř)
Cílem je posílení teoretického základu a praktických dovedností zaměřených na základní principy a facilitaci procesu budování úspěšných partnerství různých organizací ovlivňujících vzdělávání v území. Bližší informace ZDE. Fotky z akce ZDE
16. 10. 2017
Kompetence pro vědu, výzkum, inovace a technologie  (lektorka Radka Dofková)
Cílem je seznámení s ověřenými postupy a nástroji na podporu motivace a kompetencí žáků ZŠ pro vědu, výzkum a inovace ve školní i mimoškolní činnosti. Bližší infomace ZDE.
4. 10. 2017
Kompetence k podnikavosti  (lektor Leopold Podmolík)
Cílem je seznámení s ověřenými postupy, nástroji na posílení zájmu o podnikání, podporu podnikavosti a iniciativy žáků ve školní i mimoškolní činnosti a na identifikaci přirozeně nadaných pro podnikání. Bližší informace ZDE.
7. 6. 2017
Měkké kompetence  (lektorka Martina Friedlová)
Cílem je seznámení s ověřenými postupy a nástroji k rozvoji měkkých kompetencí ve školní i mimoškolní činnosti, s jejich významem pro úspěch v životě a v práci na budoucím rychle se měnícím trhu práce, včetně významu jejich přenositelnosti mezi různými profesemi. Bližší informace ZDE.
23. 5. 2017
Motivace podřízených a sebe sama  (lektorka Lenka Podmolíková)
Úvodní aktivizační technika formou storytellingu. Osobní silné stránky a dovednosti. Jaké silné stránky využíváme ve svém pracovním životě. Přenositelné dovednosti. Využití silných stránek a dovedností. Životní styl jako cesta k udržení životní spokojenosti a pohody. Motivace zaměstnanců – motivace a stimulace, pravidla motivace, zdroje pracovní motivace, nástroje motivace. Závěrečné shrnutí a zpětná vazba. Bližší informace ZDE.

27. 4. 2017

5. 5. 2017

10. 5.2017

24. 5. 2017 

29. 5. 2017

16. 3. 2017

29. 3.2017

5. 4. 2017

6. 4. 2017 

Workshop – Příběh pana Tydýta  (lektorský tým Sdružení D)
Malá Amálka slaví narozeniny a přeje si jedinou věc. Plyšáka, který by byl úplně jiný než všechny ostatní hračky. Dočká se svého vysněného kamaráda s podivným jménem i vzhledem. Jiné hračky ho však mezi sebe nepřijmou. Tak se zklamaný a nazlobený pan Tydýt vydává hledat, kým vlastně je a ke komu patří. Amálka pláče, ostatní hračky si uvědomí svůj díl viny a vydají se Tydýta hledat. Začíná cesta plná nástrah a dobrodružství. Ukáže se, že se vlastně všichni potýkáme s nějakou svou jinakostí, budeme muset překonat svá vlastní omezení. Zvládneme přijmout se takoví, jací jsme a přijmout i toho druhého vedle sebe?
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.
Program Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy:
Samostatný program pro 1 třídu do 30 dětí + metodika + loutka Tydýta + sada pracovních listů.
3. 4. 2017
Moderní formy výuky  (lektoři Radka Dofková, David Nocar)
Moderní trendy matematického vzdělávání. Digitální technologie pro podporu matematického vzdělávání. Badatelsky orientované vzdělávání. ICT podpora badatelsky orientovaného vzdělávání v matematice. Bližší informace ZDE.
Prezentace 1, prezentace 2
4. 4. 2017  Čtenářská gramotnost x negramotnost v současném vzdělávání  (lektorka Irena Černocká)
Cílem je seznámení s ověřenými postupy a nástroji k rozvoji čtenářské gramotnosti. Cílem je seznámení s příklady dobré praxe, sdílení a přenos zkušeností relevantních k povinnému opatření MAP. Bližší informace ZDE.
Prezentace
20. 3. 2017
Leadership a řízení změn ve školách  (lektorka Jana Kameníčková)
Cílem je seznámení s úspěšnými lídry škol, sdílení a přenos zkušeností z příkladů úspěšně realizovaných změn relevantních pro opatření MAP. Bližší informace ZDE.
14. 3. 2017 Zvyšování kvalifikace, ochota učit se novým věcem  (lektorka Lenka Podmolíková)
Úvodní aktivizační technika. Profesní cíle a očekávání v oblasti kariéry. Identifikace aktuálních schopností a dovedností – dovednosti potřebné k práci. Pracovní rozvoj. Zvládání změn v práci a kariéře – očekávání v oblasti kariéry. Sestavení vlastního plánu v oblasti kariéry. Závěrečné shrnutí a zpětná vazba. Bližší informace ZDE.
Prezentace
10. 2. 2017 Dopolední workshop pro pedagogy -  Příběh pana Tydýta, praktický program inkluze pro děti a pedagogy na MŠ a ZŠ  (lektorský tým Sdružení D)
Na workshopu jsou účastníci seznámeni se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci se naučí jednoduché animaci postavy pana Tydýta, jenž je klíčová pro následné využití předané metodiky pro práci s dětmi v oblasti inkluze. Program vychází z literárního textu „Příběhy pana Tydýta“ a děti si na něm nenásilnou a hravou formou mohou procvičovat a uvědomit, jaké to je, když je někdo „jiný“ a jak je důležité se vzájemně respektovat a pomáhat si. Bližší informace ZDE.
Prezentace
25. 1. 2017 Leadership a řízení změn ve školách  (lektorka Irena Smolová)
Cílem je seznámení s principy leadershipu a řízení změn, zjištění vlastního profilu lídra a aplikace typologie osobnosti při vedení lidí a řízení změn. Bližší informace ZDE.
Prezentace
25. 1. 2017 Kam po základní škole  (lektorka Irena Smolová)
Workshop je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Šternbersku a jejich rodiče. Akce se dále budou účastnit zástupci středních škol a učilišť, zástupci firem, úřadu práce, výchovní poradci, pedagogové a další zájemci. Workshop je možností pro ty, kteří z časových či jiných důvodů nemohli navštívit jiný veletrh škol a dále příležitostí pro zatím nerozhodnuté žáky správně si zvolit svou budoucí profesní dráhu. Bližší informace ZDE.
Prezentace
17. 1. 2017 Získání přirozené autority  (lektorka Lenka Podmolíková)
Úvodní aktivizační technika. Bez autority to nejde. Sociální podmíněnost autority. Test – Jak rozvíjet svoji autoritu. Autorita dnes – typologie a kritéria. Osobnost nositele autority. Význam komunikace pro získání a udržení autority. Další specifické dovednosti nositele autority. Závěrečné shrnutí a zpětná vazba. Bližší informace ZDE.
Prezentace, Cvičení, Test - Jak rozvíjet svoji autoritu?, Test - Máte dost sebevědomí?, Test - Odoláváte náročným životním situacím?
7. 12. 2016 Budování místních partnerství pro rozvoj vzdělávání  (lektorka Martina Friedlová)
Cílem je posílení teoretického základu a praktických dovedností zaměřených na základní principy a facilitaci procesu budování úspěšných partnerství různých organizací ovlivňujících vzdělávání v území. Bližší informace ZDE.
21. 11. 2016

Workshop s členy realizačního týmu na téma Strategické řízení a programování akčních plánů  (lektorka Martina Friedlová)
Cílem vzdělávání je rozvinout kompetence k tvorbě a navazující implementaci MAP, včetně stanovení priorit a přípravy intervencí s využitím existujících a přípravou nových šablon pro růst kvality a relevance vzdělávání. Bližší informace ZDE.

O certifikáty z absolvovaných seminářů je možné si požádat u paní Mgr. Kameníčkové.