Ing. Veronika Machowská, MBA
hlavní manažerka projektu
​e-mail: machowska@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 725 408 400
 
Mgr. Marta Přidalová
administrátor(ka) projektu (MAP)
administrátor(ka) projektu (Implementace)
e-mail: pridalova@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 739 497 248
 
Mgr. Kateřina Bartoňková
administrátor(ka) projektu (MAP)
mob.: +420 777 170 692 
 
Mgr. Ondřej Večeř
facilitátor
​e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz
mob.: +420 777 977 070
 
Mgr. Jana Kameníčková
odborná konzultantka
​e-mail: kamenickova@sternberk.cz
​mob.: +420 725 875 381
 
Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
odborná garantka MAP
​mob.: ​+420 775 772 315
 
Mgr. Ondřej Gardlo
zpracovatel MAP
​e-mail: gardlo@ghcregio.eu
​mob.: ​+420 724 855 555
 
Ing. Aleš Calábek, MBA
zpracovatel MAP
mob.: +420 774 579 973
 
Ing. Petra Andrýsková
věcná manažerka MAP
​e-mail: andryskova@masbystricka.cz
mob.: +420 608 823 448
 
Petra Janišová
věcná manažerka MAP
​e-mail: janisova@masbystricka.cz
​mob.: +420 724 588 832