Propagace SCLLD MAS Šternbersko na akcích v roce 2021

13. 1. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí Správní rady MAS byl od 11. 1. 2021 zahájen sběr žádostí zájemců o propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v územ...

Více

Nové výzvy na podporu obnovy venkova vyhlášeny

14. 10. 2020

Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3 000 obyvatel Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 12. října 2020 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvo...

Více

Omezení realizace Projektových dnů pro děti

11. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ   Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Usneseními Vlády České republiky č. 995 a 996 ze dne 8. října 2020 (viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M54CD&nbs...

Více

Šternberské ÍČKO opět zvítězilo v soutěži o nejoblíbenější informační centrum

25. 9. 2020

Šternberské ÍČKO opět zvítězilo v soutěži o nejoblíbenější informační centrum S potěšením oznamujeme, že Informační centrum Šternberk obhájilo první místo v Olomouckém kraji v rámci 11. ročníku an...

Více


Po
Út
St
Čt
So
Ne


ZOBRAZIT GALERII img9022.jpg

Přednáška o životě včel a včelích pr...

6. 7. 2021
www.kr-olomoucky.cz
www.sternberk.eu
www.mikroregion-sternbersko.cz/
nsmascr.cz/
www.europraded.cz/index.php
www.regionysobe.cz